Chasis Kosmic 2018 todo OTK original, listo para correr

SE VENDE chasis Kosmic del año 2018, todo original OTK.

Listo para correr y en excelente condiciones.

Contacto: 3434062286 / Córdoba